DSI

Dashboard ปี พ.ศ. ทุกปี

สถิติเรื่องร้องทุกข์

18,967

รับเรื่อง

18,957

แล้วเสร็จ

10

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลจาก : https://ckan.dsi.go.th/dataset/complain

สถิติคดีสืบสวน

1,043

รับใหม่

1,047

แล้วเสร็จ

0

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลจาก : https://ckan.dsi.go.th/dataset/investigate-stat

สถิติคดีพิเศษ

14,592

ยอดยกมา

654

รับดำเนินการ

368

ดำเนินการแล้วเสร็จ

14,978

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลจาก : https://ckan.dsi.go.th/dataset/sp-cases-stat